Yeni YÖK Yasasından Oy Hakkı Talep Ediyoruz

Üniversiteler, öğrenciler olmazsa varlıklarını sürdüremeyecek olan yükseköğretim kurumlarıdır. Üniversite öğrenci konseyleri, öğrencilerin haklarını korumak ve savunmak adına oluşturulmuş, öğrencilerin haklarını savunurken kanunlara bağlı kalmayı ve çözüm merci olmayı düstur edinmiş YÖK mevzuatında da yer alan destekleyici kuruldur. Fakülte ve yüksekokul temsilcileri ise seçimle belirlenmiş ve gerekli mesuliyetleri üstlenmiş bilinçli kişilerdir. Bu durumlar hiçbir hiyerarşi kabul etmeksizin herkesçe benimsenmelidir. Üniversite öğrenci konsey temsilcileri bu doğrultu göz önüne alınarak rektör seçimlerinde dahi ve öğrencileri ilgilendiren her konuda söz ve oy hakkına sahip olmalıdırlar.

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni yasa tasarısında birçok aydının, üniversitelinin fikrini aldıktan sonra farklı zikirde bulunup rektör seçimlerinde, senato toplantılarında öğrencilere oy hakkı vermeyen YÖK, döneminde cihanın en büyük devletine padişahlık yapmış ecdadımızın yaşında olan, bu güzel vatanı gözü kapalı emanet ettiğimiz Mehmetçiklerin yaşında olan biz üniversite öğrencilerine gerekçe olarak “hukuki sorumluluk” u göstermesini de öğrencisiz yasa tasarısını kabul etmediğimiz gibi baligan mabelağ anlamsız bulmaktayız.
Ülkenin istikbaline adımıza karar verecek olan milletvekillerini, hükümeti kendi hür irademizle seçebildiğimiz gibi yakın zamanda referandum ile kabul edildiği üzere cumhurbaşkanını da seçebilecek iken YÖK yasa tasarısında uğradığımız bu haksızlıkla kendi rektörümüzü seçme yetkimizin olmaması da tam bir antinomidir.
Öğrenciler olarak bölümlerde, fakültelerde ve üniversite senatolarında oy hakkı istemekteyiz. Bu hakları aldığımızda; olaylara öğrenci gözü ile bakarak, üniversitelerin değişimine ve gelişimine de önemli bir katkıda bulunacağımızı düşünmekteyiz.
Yukarıda belirtilen düşüncelere ve gerekçelere istinaden YÖK yasa taslağında bulunan ilgili maddeleri kabul etmediğimizi ve Öğrenci Konseyi Başkanlığına seçildiğim ilk gün de ifade ettiğim gibi; ” Öğrencilerin Senatoda Oy Hakkının Olması Gerekliliğini” yineliyor saygı ile kamuoyuna bildiriyoruz…

 

Ahmet Serdar Tat

Türkiye Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.